Lions Club Jarocin

   
LIONS CLUB JAROCIN
Klub rozpoczął działalność 17 sierpnia 2004 r. Jest organizacją pożytku publicznego.
Najważniejsze osiągnięcia Klubu w okresie jego działalności to: wsparcie finansowe statutowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarocinie (2005-2010), finansowanie projektu edukacyjno-rehabilitacyjnego „Naucz mnie być mamą” dla dzieci niepełnosprawnych i rodziców realizowanego przez Stowarzyszenie „Tacy sami” ...
 od I'2009 r. 
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2020/2021


Artur Łagodziński

Pieniądze z balu i koncertu trafią na dobry cel

Dzięki wsparciu Lions Club Jarocin w Zespole Szkół Specjalnych uda się stworzyć stanowisko wspierające mowę i komunikację.

Stanowisko to znajdzie się w pracowni wczesnego wspomagania rozwoju.

- Zwróciliśmy się jesienią 2018 do jarocińskiego Lions Club z prośbą o pomoc w zakup sprzętu pozwalającego nam szybko i profesjonalnie tworzyć indywidualne systemy komunikacyjne, drukować książki komunikacyjne. Odpowiedź Lions Club była natychmiastowa: oczywiście, pomożemy wam! - mówi Małgorzata Mysiukiewicz, członek zarządu stowarzyszenia Tacy Sami działającego przy Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Członkowie Lions Club Jarocin zorganizowali dwa wydarzenia - charytatywny bal oraz koncert, a dochody z tych wydarzeń zostały m.in. przekazane stowarzyszeniu działającemu przy ZSS na realizację projektu. Przekazano prawie 5.000 zł. To pozwoli na zakup dobrego laptopa, programu MÓWiK Print, szybkiej i wydajnej drukarki, niezbędnych przycisków i myszy.
„Pozwól mi mówić” - projekt obejmuje stworzenie stanowiska wspierającego rozwój mowy i komunikacji do pracowni wczesnego wspomagania rozwoju w ZSS poprzez zakup „protezy mowy”.

- Komunikacja jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka - pozwala na samostanowienie, dokonywanie wyborów (choćby w ograniczonym zakresie), wyrażanie potrzeb, obaw, określanie samopoczucia (niezwykle istotne w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, często chorującymi przewlekle) - mówi Małgorzata Mysiukiewicz. - Nauczyciele ZSS od lat wspierają komunikację dzieci niemówiących oraz mających duże trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem. Budują systemy komunikacji alternatywnej w oparciu o gesty manualne (makaton, język migowy) i symbole graficzne (zdjęcia, piktogramy, symbole Makaton, symbole PCS czy symbole programu „Mówik”).

Aby móc wyposażyć dzieci w niezbędne umiejętności oraz narzędzia komunikacyjne, niezbędne są następujące sprzęty:

• laptop obsługujący aplikacje i programy komunikacyjne („Mówik” , Boardmaker Speaking Dynamically Pro ) oraz pozwalający na opracowywanie i wykorzystywanie prostych animacji i prezentacji służących do nauki obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych

• program „Mówik Print” pozwalający na opracowanie symboli graficznych komunikacji alternatywnej

• drukarka pozwalająca na szybkie, dobre jakościowo i tanie drukowanie symboli niezbędnych do tworzenia indywidualnych tablic i książek komunikacyjnych dla poszczególnych dzieci.

• urządzenia peryferyjne, czyli specjalistyczne przyciski umożliwiające małym dzieciom z niepełnosprawnościami na obsługę komputera (np. kid trac, big switch, jelly bean, specjalistyczne myszy do switchy, specjalistyczne klawiatury np. clevy)

• oprogramowanie umożliwiające naukę obsługi switchy i myszki ( np. Switch Trainer, Happenings, Plazma)

www.jarocinska.pl