Lions Club Jarocin

Św. Mikołaj szczególnie lubi właśnie tu przychodzić

- Mikołaj, Mikołaj, on nigdy nie zawiedzie, bez względu na pogodę na pewno przyjedzie! - śpiewano w Jarocińskim Ośrodku Kultury.

Świąteczne spotkanie zorganizowane zostało dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. Dla nich najważniejsza tego dnia była wizyta św. Mikołaja.

- Chciałem podziękować naszym przyjaciołom z Lions Club - dzięki nim zostaną zmaterializowane marzenia dzieci. Pomagają nam bezinteresownie, dzielą się dobrem, wspierają nas bardzo w różnych dziedzinach. Za to dobro i za tę bezinteresowność - bardzo dziękuję - powiedział Grzegorz Maćkowiak, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele LCJ: Janusz Szulc, Paweł Jachowski, Piotr Pryczek i Artur Łagodziński.

www.jarocinska.pl


autor zdjęcia: Anna Kopras-Fijołek