Lions Club Jarocin

   
LIONS CLUB JAROCIN
Klub rozpoczął działalność 17 sierpnia 2004 r. Jest organizacją pożytku publicznego.
Najważniejsze osiągnięcia Klubu w okresie jego działalności to: wsparcie finansowe statutowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarocinie (2005-2010), finansowanie projektu edukacyjno-rehabilitacyjnego „Naucz mnie być mamą” dla dzieci niepełnosprawnych i rodziców realizowanego przez Stowarzyszenie „Tacy sami” ...
 od I'2009 r. 
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2020/2021


Artur Łagodziński

Św. Mikołaj szczególnie lubi właśnie tu przychodzić

- Mikołaj, Mikołaj, on nigdy nie zawiedzie, bez względu na pogodę na pewno przyjedzie! - śpiewano w Jarocińskim Ośrodku Kultury.

Świąteczne spotkanie zorganizowane zostało dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. Dla nich najważniejsza tego dnia była wizyta św. Mikołaja.

- Chciałem podziękować naszym przyjaciołom z Lions Club - dzięki nim zostaną zmaterializowane marzenia dzieci. Pomagają nam bezinteresownie, dzielą się dobrem, wspierają nas bardzo w różnych dziedzinach. Za to dobro i za tę bezinteresowność - bardzo dziękuję - powiedział Grzegorz Maćkowiak, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele LCJ: Janusz Szulc, Paweł Jachowski, Piotr Pryczek i Artur Łagodziński.

www.jarocinska.pl


autor zdjęcia: Anna Kopras-Fijołek