Lions Club Jarocin

Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

Klub rozpoczął działalność 17 sierpnia 2004 r. Jest organizacją pożytku publicznego.
Najważniejsze osiągnięcia klubu w okresie jego działalności to:
  • wsparcie finansowe statutowej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarocinie (2005-2010),
  • finansowanie projektu edukacyjno-rehabilitacyjnego „Naucz mnie być mamą” dla dzieci niepełnosprawnych i rodziców realizowanego przez Stowarzyszenie „Tacy sami” przy Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie (od 2011 r. w kwocie 15 tys. zł rocznie), 
  • przyznanie 10 tys. zł stypendium naukowego dla szczególnie uzdolnionego ucznia z ubogiej rodziny (od 2010 - program 5-letni).
Głównymi beneficjentami klubu w latach 2005-2014 były osoby niepełnosprawne (w większości dzieci) i osoby bezdomne.
Klub aktywnie włączał się w różnorodne projekty miedzyklubowe np. Laski II - wyposażenie Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Gdańsku-Sobieszewie, program Lions Quest czyli Sztuka Dojrzewania (warsztaty skierowane do pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polsce). Klub brał udział w akcji pomocy dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti (2010) oraz pomocy dla powodzian w Rzepienniku (2010).
Klubem partnerskim LC Jarocin jest Lions Club Aischgrund (Okręg 111 OM Niemcy). Współpraca rozpoczęła się w 2005 r.
Środki na swoją działalność statutową klub pozyskuje głównie poprzez organizację corocznego kostiumowego balu charytatywnego połączonego z zabawą fantową oraz z wpłat 1% podatku.
Łączna, przybliżona wartość udzielonej pomocy przez klub w latach 2005-2014 to ok. 230 tys. zł.

Kazimierz Łuczak
Sekretarz LC Jarocin